Dr. Kildos klinikoje, su šeimos gydytojo siuntimu, atliekamos nemokamos mamografijos pagal programą.

Neurologai

Neurologai

Klinikos neurologai atlieka šias paslaugas:

Profesorė - Diana Obelienienė 

Profesinė patirtis (darbo stažas, vieta):

Darbo stažas 35 m. Eilę metų dirbo KMUK neurologijos skyriaus vadove, vėliau apsigynusi daktaro disertaciją, tesė darbą universiteto neurologijos katedroje docentės pareigose, vadovavo tarptautiniams moksliniams projektams, yra parašiusi daug mokslinių publikacijų.

Gydytoja  Diana Obelienienė yra nacionalinė ekspertė Europos Komisijoje Briuselyje.

Nuo 2012 m. - LSMU neurologijos katedros profesorė.

Gydytoja -  Angelė Semėnienė

Gimimo data: 1944 11 24

Užsienio kalbos: rusų, anglų  

Išsilavinimas, įgyta specialybė (metai, vieta, specializacija):

1970 m. KMI, neurologė nuo 1971 m.

Profesinė patirtis (darbo stažas, vieta):

1971 – 1977 m. Šakių centrinė ligoninė

1977 - 2011 m. KMUK

2011 m. Dr. Kildos klinika

Darbo stažas 42m.

Kvalifikacijos tobulinimas, sertifikatai (metai, pavadinimas):

Įvairios stažuotės Leningrade, Maskvoje, Vilniuje, Kaune.

2012 m. Maroke tarptautinis neurologų kongresas.

Tobulinimosi sertifikatai: „Galvos ir nugaros smegenų kraujotaka“, „Nervų sistemos uždegiminiai ir demielinizuojantys susirgimai, periferinės ir CNS sutrikimų diagnostika ir gydymas“, „Degeneracinės nervų sistemos ligos, galvos skausmai, mioneuralinių jungčių ir raumenų ligos“

Paslaugų įkainiai

Atgal