Fermentai

Analitės     Eur      
Asparagininė transaminazė (AST / GOT)       7,00   
Alanininė transaminazė (ALT / GPT)  7,00
Šarminė fosfatazė   (ALP)  7,00
Kretininfosfokinazė (CK)      7,00
Laktatdehidrogenazė (LDH) 14,00
Gama gliutamintransferazė (GGT)   8,00
Alfa-amilazė (AMYL)   9,00
Pankreatinė amilazė (P-AMYL) 14,00

Šiame puslapyje nurodytos kainos yra tik informacinio pobūdžio.

Klinika pasilieka sau teisę be atskiro įspėjimo keisti paslaugų kainas, teikti naujas paslaugas arba nebeteikti kai kurių paslaugų.

Atgal