Rentgenologiniai tyrimai yra diagnostiniai tyrimai, kurie naudojant rentgeno spindulius, atvaizduoja vidaus organus, kaulus, audinius ir kitas kūno struktūras.

PASLAUGŲ KAINOS

Paslaugos pavadinimasPaslaugos kaina €
Rentgenogramos
Vienos krypties rentgenograma 14
Dviejų krypčių rentgenograma 23
Dvi dviejų krypčių  (abiejų plaštakų, pėdų, čiurnų) rentgenogramos 38
Rentgenogramos įvertinimas, aprašymas (vienos srities). 15
Rentgenogramos  aprašymas (vienos srities), skubos tvarka (per 1 val.) 20
Krūtų rentgenogramos (mamografija)
Vienos krūties dviejų krypčių mamogramos 20
Vienos krūties mamogramų aprašymas 15
Abiejų krūtų dviejų krypčių mamogramos 35
Abiejų krūtų mamogramų aprašymas 20
Papildomos paslaugos
Rentgeno vaizdų įrašymas į USB laikmeną 10
Šeimos gydytojo konsultacija dėl siuntimo rentgenologiniam tyrimui 15
Vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ , patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 663 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymo Nr. V-886 redakcija), rentgenologiniai tyrimai atliekami, tik esant gydytojo siuntimui.

Šiame puslapyje nurodytos kainos yra tik informacinio pobūdžio.
Klinika pasilieka sau teisę be atskiro įspėjimo keisti paslaugų kainas, teikti naujas paslaugas arba nebeteikti kai kurių paslaugų.