Dėl paciento skundo pateikimo akreditavimo tarnybai

DĖL PACIENTO (JO ATSTOVO) SKUNDO PATEIKIMO VALSTYBINEI AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBAI PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS TVARKOS   Pacientui (jo atstovui) naudinga žinoti, kad pacientai (jų atstovai) turi teisę

More >

Vidaus tvarkos taisyklės

PATVIRTINTA Direktorės Vilijos Kildienės 2017 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. 17/14 (Direktorės Vilijos Kildienės 2018 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. V-18-08 redakcija) UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VAKK“ VIDAUS

More >

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB “VAKK” (toliau – Klinika) Asmens duomenų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) reguliuoja fizinių asmenų, kurių duomenis tvarko Klinika, Asmens duomenų tvarkymo tikslus, nustato jų

More >